Galeria

Uprawa truskawek

Sklep internetowy

Jak uprawiać Truskawki?

Przygotowanie stanowiska pod truskawki  >>> tu możesz nabyć sadzonki truskawek

Pod uprawę truskawek przeznaczamy stanowiska wolne od perzu i innych chwastów trwałych, gdyż po posadzeniu sadzonek takie chwasty będą praktycznie nie do zwalczenia. Truskawkę sadzimy na glebach lekkich, przewiewnych, z niezbyt głęboką wodą gruntową. Gleba nie powinna być ani zbyt kwaśna ani zbyt zasadowa, najlepiej jeśli jest lekko kwaśna (pH od 5,5 do 6,5). Stanowisko powinno być nasłonecznione. Należy unikać sadzenia truskawek po pomidorach, ziemniakach, malinach, truskawkach, kapuście, kalafiorach, ogórkach, brokułach, tytoniu.

Sadzonki

W sadzonki należy zaopatrywać się w wyspecjalizowanych gospodarstwach szkółkarskich, gdzie sadzonki są kwalifikowane i uzyskują gwarancję czystości odmianowej oraz zdrowotnej. Wykorzystywanie do nasadzeń sadzonek pochodzących ze starych plantacji owocujących lub z innego niepewnego źródła jest ryzykowne i nieopłacalne. W naszej szkółce z roślin matecznych usuwa się kwiatostany, prowadzi selekcję negatywną, pozostawia tylko najsilniejsze egzemplarze. Według specjalnego terminarza z instytutu wykonujemy na matecznikach szereg profilaktycznych zabiegów przeciwko chorobom i szkodnikom. Tak wyprodukowane sadzonki są wysokiej jakości, co później procentuje dobrym plonowaniem. Nasze plantacje mateczne na sadzonki są pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pod koniec sezonu wegetacyjnego Inspekcja wydaje stosowne świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające sadzonki do obrotu w Polsce i za granicą. Sadzonki są zaopatrzone w paszporty roślinne. Szkółka posiada najszerszą ofertę odmianową w Europie dzięki wykupieniu praw do rozmnażania i sprzedaży wielu nowych odmian truskawek, malin i jeżyn.

Sadzenie truskawek

Truskawki możemy sadzić wiosną, latem i jesienią. Najczęściej jednak sadzimy jesienią i wiosną, bo wtedy najłatwiej o sadzonki. (Odnośnie sadzenia letniego – czytaj: „Sadzonki truskawek frigo” i „Sadzonki doniczkowane – z bryłą korzeniową”). Na działce sadzonki truskawek sadzi się najczęściej w rozstawie 25 cm x 50 cm. Na 10 m2 potrzeba około 100 szt. Dołki pod truskawki powinny być głębokości i szerokości systemu korzeniowego, tak aby korzonki po wysadzeniu nie były pozaginane. Przed posadzeniem sadzonek doniczkowanych należy delikatnie rozkruszyć bryłę korzeniową. Rozsadę najlepiej wysadzać w dni pochmurne, a po posadzeniu obficie podlać. Do sadzenia należy przystąpić jak najszybciej po otrzymaniu sadzonek ze szkółki.

Choroby grzybowe atakujące korzenie

Najważniejsze w zapobieganiu chorobom korzeniowym jest sadzenie odmian odpornych oraz unikanie sadzenia truskawek na stanowiskach po ziemniakach, pomidorach, malinach, tytoniu, ogórkach, brokułach. Są to rośliny żywicielskie groźnych grzybów, atakujących korzenie truskawek. Nie należy sadzić też truskawek po truskawkach. Odmiany wrażliwe na choroby korzeniowe to: Elsanta, Honeoye, Kent, Thuriga i inne. Jednocześnie są to odmiany praktycznie odporne na groźną chorobę grzybową – szarą pleśń. Dobrymi przedplonami są: marchew, fasola, cebula, seler, zboża, trawy, gorczyca.

Sposoby zapobiegania chorobom korzeniowym (dotyczy większych plantacji)

Skutecznym sposobem zapobiegania chorobom korzeniowym truskawek jest ich uprawa na podwyższonych zagonach o wysokości minimum 30 cm. Udowodniono, że przy tym sposobie korzenie w mniejszym stopniu atakowane są przez szkodliwe patogeny, ponieważ podniesienie zagonów powoduje szybsze obsychanie i nagrzewanie gleby. Zagony wykłada się czarną folią, a pod nią rozkłada przewód do nawadniania kropelkowego. Czarna folia powoduje wcześniejsze dojrzewanie owoców, zapobiega ich zapiaszczeniu, a także utrzymuje wilgoć w glebie i eliminuje
chwasty. Aby zapobiec chorobom korzeniowym, należy bezwzględnie unikać gleb wilgotnych, zimnych i ciężkich. Najlepszym sposobem unikania strat jest uprawa odmian odpornych i mało podatnych oraz zakładanie plantacji truskawek ze zdrowych sadzonek na glebach wolnych od patogenów chorobotwórczych. Rozwojowi chorób korzeniowych sprzyja najbardziej wysoka wilgotność gleby i niska temperatura 10-17°C, dlatego tak ważna jest uprawa na podwyższonych, łatwo obsychających zagonach i zmeliorowanych polach.

Choroby, szkodniki i chwasty

Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Każde odstępstwo odnośnie dawki preparatu i terminu wykonania zabiegu może spowodować uszkodzenie truskawek i obniżenie plonu. Należy dostosowywać się ściśle do zaleceń podanych w Programie Ochrony Roślin ISK Skierniewice.

Usuwanie rozłogów

Rozłogi należy usuwać systematycznie przez cały czas ich wyrastania. Pozostawienie rozłogów przy roślinie bardzo ją osłabia i wpływa ujemnie na zawiązywanie pąków kwiatowych i owocowanie w roku następnym. Rozłogi (inaczej „wąsy”) można usuwać ostrym nożem albo mechanicznie – za pomocą specjalnej tarczy. Na większych plantacjach można je niszczyć także chemicznie, stosując oprysk herbicydem o działaniu parzącym, np. REGLONE – 200 SL (2-4 l / ha), zawsze
z osłonami na rzędy truskawek.

Koszenie liści

Koszenie liści wykonuje się natychmiast po zbiorach (lipiec) i tylko na plantacjach starszych (2-3 letnich) w celu ich odmłodzenia. Zabieg ten ogranicza występowanie chorób oraz ułatwia zwalczanie szkodników. Liście kosi się 2-5 cm nad ziemią, sierpem, kosiarką lub orkanem w zależności od powierzchni plantacji. Nie kosi się np. Selvy czy Ostary (odmian powtarzających).

Ściółkowanie

Do ściółkowania międzyrzędzi można użyć czarnej folii lub geotkaniny (agrowłóknina, mata szkółkarska), która chroni owoce przed zapiaszczeniem, a glebę przed utratą wilgoci i zachwaszczeniem. Geotkanina przepuszcza powietrze i wodę. Do ściółkowania nadaje się również słoma pszenna lub żytnia (stosowana także na folię).

Nawożenie truskawek

***Nawożenie organiczne na działkach***

 Truskawka ma stosunkowo niewielkie wymagania glebowe i nawozowe. Najlepszymi przedplonami są rośliny zbożowe, rzepak ozimy, rzepik, niektóre motylkowe, jak łubin, bobik, wyka, peluszka, mieszanki żyta i wyki ozimej, a także
wczesne warzywa, jak fasola, groch, marchew czy cebula. Truskawki dobrze reagują na obornik, który najlepiej dać pod przedplon. Należy go przekopać na głębokość 20-25 cm. Stosować 40-60 kg na 10 m2. (Obornik stosuje się nie częściej niż co 4 lata). Jeśli jest brak obornika, można przyorać nawóz zielony, np. peluszkę, łubin, bobik, czy gorczycę.

***Nawożenie sztuczne na działkach ***

W sklepach można nabyć gotowe nawozy przygotowane specjalnie pod uprawę truskawek w małych opakowaniach np. Florovit – Truskawka i Floramix Truskawka. Na glebach lekkich stosuje się dawkę wyższą, a na cięższych, żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe – dawkę niższą. Na działce nawozy mineralne powinny być zastosowane przed posadzeniem roślin. Połowę dawki nawozu można dać „pod szpadel”, pozostałą część – „pod grabie”. Sprzyja to ich równomiernemu   rozmieszczeniu w glebie. Nie wolno stosować nawozów mineralnych bezpośrednio pod korzeń sadzonki!!!

Okrywanie na zimę

Skutecznym sposobem zabezpieczenia truskawek przed przemarzaniem jest nakrywanie roślin (będących w stanie pełnego spoczynku zimowego – listopad, grudzień) ściółką ze słomy o grubości 5-8 cm. Zbyt długotrwałe przetrzymanie
wiosną ściółki na roślinach może spowodować zaparzenie truskawek i gnicie roślin.
Do okrywania można też użyć specjalną włókninę. Włókninę rozkłada się na początku silniejszego spadku temperatury przy gruncie (ok. – 5° C) i pozostawia na roślinach nawet do kwitnienia truskawek. Wcześniej trzeba dwukrotnie odkryć włókninę i zrobić zabiegi herbicydem, a później oprysk grzybobójczy np. preparatem Domark.
Przyjmuje się, że 1 cm warstwa śniegu zapobiega spadkowi temperatury przy powierzchni gleby o 1-2° C.

Ogólne zalecenia dotyczące wszystkich krzewów jagodowych

(opracowano na podstawie broszury dra Andrzeja Holewińskiego pt. „Zakładanie jagodnika”)
 Poszczególne gatunki roślin jagodowych mają następujące wymagania glebowe:
*Truskawka – najlepiej rośnie na glebach lekkich, próchnicznych, przewiewnych, ale nie suchych, gdzie woda gruntowa znajduje się niezbyt głęboko.
*Malina – wymaga gleb średnio żyznych, próchniczych, dostatecznie wilgotnych, natomiast nie udaje się na glebach ciężkich, zlewnych, podmokłych, a także na bardzo lekkich i piaszczystych.
*Porzeczki i agrest – udają się najlepiej na glebach bardziej wilgotnych, gliniasto-piaszczystych a nawet cięższych. Uprawiane na glebach lżejszych wymagają nawadniania.
*Winorośl – najlepiej rośnie na lessach, przepuszczalnych glinach oraz mocnych szczerkach i glebach podgórskich, natomiast zawodzi na glebach terenów nizinnych, podmokłych i piaszczystych.
*Borówka niska i wysoka – wymaga gleb kwaśnych, lekkich, ciepłych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych, natomiast całkowicie nie udaje się na glebach zwięzłych, słabo kwaśnych i suchych.
*Jeżyna – wymaga gleb żyznych, wilgotnych, o uregulowanych stosunkach wodnych.
Polecamy rozstawy sadzenia w rzędach:
Truskawki 0,25 – 0,3 m.
Maliny 0,4 – 0,6 m.
Porzeczki 1,0 – 1,5 m.
Agrest 1,0 – 1,5 m.
Borówka wysoka i borówka niska 1,2 – 2,0 m.
Jeżyna bezkolcowa 1,2 – 2,5 m.
Winorośl 1,5 – 2,0 m.
Jagoda kamczacka 1,5 – 2,0 m.
Żurawina wielkoowocowa 0,4 – 0,5 m.
Borówka brusznica 0,3 – 0,4 m.
Malinojeżyna 1,2 – 1,5 m.
Cytryniec chiński 1,0 – 1,5 m.

Technologie pozyskiwania sadzonek truskawek

*** Sadzonki truskawek doniczkowanych (z bryłą korzeniową) ***

Sadzonki truskawek doniczkowanych – dostępne są już od połowy sierpnia każdego roku. Zanim przystąpiliśmy do tej produkcji w Polsce odwiedziliśmy największych producentów sadzonek truskawek doniczkowanych na Zachodzie i zobaczyliśmy, jak to robią najlepsi. Nie zagłębiając się w szczegóły, można w skrócie powiedzieć, że produkcja odbywa się w multiplatach (wielodoniczkach) wypełnionych specjalnym substratem torfowym. Według tej technologii sadzonki już w sierpniu są dobrze
ukorzenione i nadają się do sadzenia. Sadzonki truskawek doniczkowanych wysadzonych najpóźniej do końca sierpnia dają w pierwszym roku prawie
pełny, handlowy plon owoców, gdyż jak wiadomo wielkość plonu zależy głównie od terminu założenia plantacji. (Oczywiście w sierpniu niezbędne jest podlewanie roślin).
Nasze sadzonki truskawek trzykrotnie otrzymały złote medale na targach Polagra – Krajowa Wystawa Ogrodnicza w 1998, 1999 i 2000 roku.

*** Sadzonki truskawek ”frigo” ***

Sadzonki „frigo” są to sadzonki kopane z matecznika i przewożone do chłodni w stanie spoczynku zimowego (listopad). Po oczyszczeniu, usunięciu wszystkich liści i przesortowaniu są one specjalnie pakowane w folię i skrzynki, a następnie przechowywane w chłodni (w stanie uśpienia) w temperaturze – 1,5°C przez wiele miesięcy, aż do momentu sadzenia. Taka temperatura nie powoduje najmniejszych uszkodzeń sadzonek. Sadzonki truskawek „frigo” po posadzeniu w wilgotną glebę przyjmują się praktycznie wszystkie i rosną szybciej niż zwykłe – zielone. Rośliny po upływie 30 dni zaczynają kwitnienie, a po upływie następnych 30-40 dni zaczynają owocować. Ogółem więc od wysadzenia do owocowania mija zwykle tylko 8-9 tygodni. Dysponując sadzonkami „frigo”, można zakładać plantację w dowolnym terminie letnim, uzyskując owoce w ściśle zaplanowanym terminie, np. w maju lub w sierpniu. Produkcja owoców na określony termin nazwana została uprawą sterowaną. Owoce z uprawy sterowanej zbiera się w czasie, kiedy plantacje tradycyjne zakończyły już owocowanie lub jeszcze nie rozpoczęły, dzięki czemu uzyskuje się wyższe ceny truskawek. W następnych latach truskawki frigo owocują już normalnie, w terminach tradycyjnych. Sadzonki „frigo” należy sadzić dość głęboko tak, aby zielone „serce” było ledwo widoczne z ziemi; ziemia osiadając i tak je lekko odsłoni. Zwykle najwyższe ceny owoców uzyskuje się z upraw przyspieszonych, czyli z sadzonek wysadzonych – luty, marzec. Ilość sadzonek „frigo” przechowywanych w chłodni jest ograniczona. Sadzonki „frigo”, zwykłe są dostępne wyłącznie wiosną, najczęściej do połowy maja każdego roku. Jesienią i latem są w sprzedaży wyłącznie sadzonki z gruntu (pełen wybór) i doniczkowane, jako że sadzonki „frigo” można pozyskać dopiero w stanie spoczynku zimowego (uśpienia) w listopadzie i grudniu. Sadzonki „frigo” ze względu na koszt przechowywania w specjalistycznej chłodni są nieco droższe od zwykłych w zależności od tego, ile miesięcy przebywały w chłodni.